Pomożemy ci stworzyć firmę w Polsce

Zakładanie firmy od podstaw:

  • sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według instrukcji klienta
  • zorganizowanie aktu notarialnego 
  • zakładanie rachunku bankowego dla spółki
  • przeprowadzenie postępowania rejestrowego, wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, nadanie spółce osobowości prawnej oraz uzyskanienumeru NIP i REGON
  • złożenie deklaracji VAT UE