UK: (+44) 0845 337 5025  |  PL (+48) 22 489 52 24

Praca tymczasowa

Firma Europe Solutions oferuje możliwość skorzystania z umów tymczasowych. Kandydaci zatrudniani są przez nas na ustalony z Klientem okres oraz delegowani do pracy w firmie Klienta (pracodawcy użytkownika). Takie rozwiązanie przynosi wymierną korzyść dla pracodawcy zapewniając elastyczność procesu zatrudnienia oraz  możliwość dokonania oceny kandydata.

Rodzaje usług:

  • Ogłoszenia w krajowych i lokalnych mediach
  • Baza danych licząca ponad 30.000 kandydatów
  • Sporządzanie list najlepszych kandydatów
  • Rozmowy kwalifikacyjne skupiające się na ocenie kompetencji
  • Procedury weryfikacji kandydata - referencje z dwóch źródeł oraz sprawdzenie kwalifikacji
  • Pomoc w przeprowadzce pracownika, jeśli jest taka potrzeba
  • Wprowadzenie kandydata w nowe środowisko pracy oraz dodatkowe usługi w siedzibie klienta dostępne z dwujęzycznymi konsultantami
  • Procedura rozliczania czasu pracy i wypłaty dla pracowników

Dla naszych Klientów osiągnęliśmy 90% poziom wskaźnika retencji pracowników/zatrzymania pracowników (dane za 2011 rok, umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 miesiące). Wynik ten uzyskaliśmy poprzez gwarantowanie usług na najwyższym poziomie jakości, zgodnych z zasadami etyki zawodowej – nasza firma jest członkiem angielskiego stowarzyszenia REC (Recruitment and Employment Confederation). Europe Solutions działa w pełnej zgodności z przepisami polskimi i unijnymi, zajmując się każdym szczegółem procesu zatrudnienia oraz przeniesienia, bez względu na jego złożoność oraz liczbę kandydatów.

 

 
UK Office
UK Office - Europe Solutions UK Ltd
University of Nottingham (UNIP)
Sir Colin Campbell Building, Triumph Rd Nottingham NG7 2TU, UK
London Office - Juxon House
100 St Paul's Churchyard
London EC4M 8BU, UK
Ph: (+44) 0845 337 5025
PL Office
Polish Branch - Europe Solutions Polska Sp. z o.o
Chmielna 134
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa, Poland
Ph: (+48) 22 489 52 24