STAŁA REKRUTACJA

Nasi doświadczeni dwujęzyczni headhunterzy i konsultanci są wspierani przez najlepsze zasoby rekrutacyjne.

Usługi

  • Usługa rekrutacji wstępnej - reklamujemy pracę w Polsce i Wielkiej Brytanii i przesyłamy CV do rozmowie kwalifikacyjnej. 

  • Stała umowa headhuntingu na potrzeby rekrutacji na wysokie stanowiska lub niszowych stanowisk, w których stosujemy metody bezpośredniego wyszukiwania.

  • W przypadku każdego CV przesłanego do naszych klientów weryfikujemy i przeprowadzamy rozmowę rekrutacyjną z pięcioma do dziesięciu kandydatów.

  • W procesie rekrutacji wybieramy kandydatów zgodnie z instrukcjami klienta - możemy zorganizować referencje, kontrole o niekaralności, kontrole kwalifikacji.

  • Przesyłamy wyłącznie takie CV, które spełniają kryteria stanowiska.

  • Zasada zwrotu - gwarantujemy, że nasi kandydaci będą odpowiedni, dlatego oferujemy zasadę 3-miesięcznego zwrotu - 100% w miesiącu 1 i 50% w miesiącach 2–3 na naszych standardowych warunkach biznesowych.

  • Przydzielamy wyłącznie 3-4 zadania każdemu konsultantowi, aby możliwe było zaoferowanie wysokiej jakości i dopasowanych do klienta usług. Pracujemy na zleceniach wyłącznych  i pobieramy niewielką opłatę z góry, aby pokryć koszty ogłoszeń o pracę.

  • Oferujemy regularną cotygodniową aktualizację w celu potwierdzenia umieszczonych reklam, skontaktowania się z kandydatami, liczbę umieszczonych na liście kandydatów i CV.