UK: (+44) 0845 337 5025  |  PL: (+48) 22 300 5310

Partnerzy

Firma Europe Solutions aktywnie poszukuje partnerów rekrutacyjnych do współpracy przy rekrutacji personelu na terenie następujących państw:

  • Polska
  • Łotwa
  • Litwa
  • Estonia
  • Słowacja
  • Czechy
  • Portugalia
  • Hiszpania

Proszę skontaktować się z nami jeśli moglibyśmy współpracować przy rekrutacji doświadczonych i utalentowanych pracowników z sektora produkcji i inżynierii.  

REC
UK Office
UK Office - Europe Solutions UK Ltd
20-22 Wenlock Rd,
London N1 7GU, UK
Ph: (+44) 0845 337 5025
PL Office
Polish Branch - Europe Solutions Polska Sp. z o.o
Chmielna 134
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa, Poland
Ph: (+48) 22 300 5310